preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Tražilica


Kalendar
« Siječanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

Vrijeme

 
 
 

Prijepodne

1. 08:00 - 08:40
2. 08:45 - 09:25
3. 09:30 - 10:10
4. 10:25 - 11:05
5. 11.10 - 11:50
6. 11:55 - 12:35
7. 12:40 - 13:20

Poslijepodne

1. 14:00 - 14:40
2. 14:45 - 15:25
3. 15:40 - 16:20
4. 16:25 - 17:05
5. 17:10 - 17:50
6. 17:55 - 18:35
7. 18:40 - 19:20

Izdvojeno

Natječaj za radno mjesto nastavnik hrvatskoga jezika

Natječaj je otvoren od 15.  do 23. listopada 2019. godine i objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole za radno mjesto nastavnik hrvatskoga jezika.


Elektrotehnička škola
Zagreb, Konavoska 2
KLASA: 602-03/19-01/308                                                 
URBROJ: 251-86-02-19-01

Zagreb, 9. 10. 2019.

Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  ( “NN” 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18.)

raspisuje se

NATJEČAJ

za radno mjesto u Zagrebu, Konavoska 2 (sjedište škole) i Baštijanovoj bb (školske radionice):

  1. Nastavnik hrvatskoga jezika – 1 izvršitelj na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 10 sati nastave tjedno i odgovarajući dio radnoga vremena.

Uvjeti za navedeno radno mjesto: kandidati koji se prijavljuju na natječaj, uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, trebaju ispunjavati i uvjete određene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i uvjete određene Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je dostaviti: životopis, presliku diplome, dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice), presliku uvjerenja nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak (ne starijeg od 30 dana), elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz područja radnih odnosa (e-Radna knjižica). Originalni dokumenti neće se vraćati. U prijavi na natječaj navodi se: osobno ime, adresa stanovanja, kontakt podaci (broj telefona/mobitela, e-mail) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Pravo prednosti prilikom zapošljavanja moguće je ostvariti prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.), članka 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13) i članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kao selekcijski postupak provest će se testiranje i razgovor povjerenstva s kandidatima. Testiranje se provodi kao pisana provjera poznavanja Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera, Pravilnika o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi, Statuta Elektrotehničke škole i traje 45 minuta. Svi navedeni pravni izvori nalaze se na: http://ss-elektrotehnicka-zg.skole.hr/skola/kurikulum.

Testiranje kandidata provest će se 29. 10. 2019. u 15,00 sati u Elektrotehničkoj školi, Zagreb, Konavoska 2. Prije početka testiranja obavlja se uvid u identifikacijsku ispravu (važeća osobna iskaznica ili putovnica) radi utvrđivanja statusa kandidata u predmetnom natječaju. Kandidati  koji ne mogu dokazati identitet osobe prijavljene na natječaj ili se utvrdi da nisu podnijeli  prijavu na javni natječaj za mjesto za koje se obavlja testiranje ne mogu pristupiti testiranju. Detaljnije informacije o testiranju na www.ss-elektrotehnicka-zg.skole.hr.

Svi prijavljeni kandidati pozivaju se na navedeno testiranje i  neće se posebno pozivati. Ukoliko se ne odazovu na testiranje u navedeno vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj. Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava uvjete iz javnog natječaja.

Nakon provedenog testiranja, 3 kandidata s najboljim rezultatima bit će pozvani na razgovor.

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje ponuda putem obavijesti na web stranici Škole.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta treba dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja i to neposredno ili poštom na adresu Škole s naznakom „za natječaj.”

Sukladno propisima vezanim za zaštitu osobnih podataka, molimo ispuniti privolu za obradu osobnih podataka koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka i arhiviranja natječajne dokumentacije (obrazac dostupan na poveznici:http://ss-elektrotehnicka-zg.skole.hr/upload/ss-elektrotehnicka-zg/images/static3/1708/attachment/PRIVOLA_za_natjecaj.docx).


Priloženi dokumenti:
POZIV_ZA_TESTIRANJE_KANDIDATA_hrvatski_jezik.docx (16.12 KB)

Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Administrator   datum: 15. 10. 2019.

Elektrotehnička škola

Zagreb, Konavoska 2
01/3666-114

skola@ss-elektrotehnicka-zg.skole.hr

OIB: 96726537623

IBAN: HR0723600001101225433

  


Oglasna ploča

Raspored sati

Vrijedi od 16.11.2020. 

Raspored sati

Filmovi o Školi


Radno vrijeme:

Stručni suradnici:

Pedagoginja

Psihologinja

Školska knjižnica:

Knjižnica

Priloženi dokumenti:
Pedagoginja.pdf
Psihologinja.pdf


Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja

Anketa
Online nastava mi se:

Brojač posjeta
Ispis statistike od 4. 9. 2020.

Ukupno: 80054
Ovaj mjesec: 5450
Ovaj tjedan: 2651
Danas: 26

Vijesti

 preskoči na navigaciju