2020-07-06 11:55:00

Nastavak obrazovanja

Svi učenici koji su predali molbe za nastavak obrazovanja primljeni su u 4.r razred odlukom Nastavničkog vijeća Elektrotehničke škole. 

ISPITNI ROK  (6. - 10. srpnja)

U tijeku su ispiti iz predmeta:

1. FIZIKA 2

2. FIZIKA 3

3. MATEMATIKA 3

 

 

Učenik koji je stekao nižu stručnu spremu ima pravo steći srednju školsku ili stručnu spremu nastavljanjem obrazovanja ili polaganjem ispita.
Ostvarivanje prava nastavka školovanja uvjetuje se polaganjem razlikovnih odnosno dopunskih ispita, a način i rokove polaganja ispita utvrdilo je nastavničko vijeće.

Učenik koji je stekao nižu stručnu spremu ima pravo steći srednju školsku ili stručnu spremu nastavljanjem obrazovanja ili polaganjem ispita.

 

Na sjednici nastavničkog vijeća od 8. srpnja 2019. godine usvojen je:

VREMENIK I NAČIN POLAGANJA RAZLIKOVNIH I DOPUNSKIH ISPITA u školskoj 2019./2020. godini

Za ispite iz svih predmeta iz kojih učenik ima obvezu polaganja razlikovnih ili dopunskih ispita u školskoj godini 2019./2020., određuju se rokovi za prijavu ispita i rokovi polaganja ispita:

 

Rok za prijavu ispita

Rok polaganja ispita

26. i 27. rujan 2019.

24. i 25. listopad 2019.

21. i 22. studeni 2019.

12. i 13. prosinac 2019.

16. i 17. siječanj 2020.

20. i 21. veljače 2020.

26. i 27. ožujak 2020.

23. i 24. travanj 2020.

21. i 22. svibanj 2020.

11.  i 12. lipnja  2020.

2. i 3. srpanj 2020.

20. i 21. kolovoz 2020.

od 30. rujna do 4. listopada 2019.

od 28. do 31. listopada 2019.

od 25. do 29. studenog  2019.

od 16. do 20. prosinca 2019.

od 20. do 24. siječnja 2020.

od 24. do 28. veljače 2020.

od 30. ožujka do 3. travnja 2020.

od 27. do  30. travnja 2020.

od 25. do 29. svibnja 2020.

od 15. do 19. lipnja 2020.

od 6. do 9. srpnja 2020.

od 24. do 28. kolovoza 2020.

 

 

VAŽNO! Sve ispite učenik je dužan položiti do 31. kolovoza 2020. godine!


NAČIN POLAGANJA RAZLIKOVNIH/DOPUNSKIH ISPITA:

1.Učenik  je dužan u planiranom roku prijaviti ispite iz predmeta koje želi polagati. Prijavnica se nalazi u priloženim dokumentima.

2.Učenik prijavnicu predaje razredniku ili voditelju turnusa.

3.O točnom datumu  polaganja ispita učenik će biti obaviješten preko mrežne  stranice škole i oglasne ploče u školi.

4.Ispit se iz jednoga predmeta može polagati najviše tri puta, i to dva puta pred predmetnim nastavnikom te jedan put pred ispitnim povjerenstvom.

5.Učenik je dužan polagati razlikovne i dopunske ispite na način da prvo mora položiti sve ispite prethodnog razreda da bi imao pravo polaganja ispita iz slijedećeg razreda.

6.Popis literature za pripremu ispita dostupan je u priloženim dokumentima. Dodatne konzultacije neće biti organizirane.

 


Elektrotehnička škola