2011-02-16 08:59:01

Aktivnost u okviru IPA projekta

U periodu od 24.1. do 28.1.2011. je u našoj školi i školi iz Varaždina sa kojom provodimo IPA projekt boravio Hans-Jørgen Knudsen, stručnjak za fleksibilno učenje iz Danske.

Posao koji gospodin Knudsen odrađuje je: Analiza nacionalne strategije strukovnog obrazovanja i zakonodavnog okvira kako bi se definirale uporišne točke, tj. osmislila strategija razvoja modela fleksibilnog učenja u partnerskim školama.

 

Za prikupljanje relevantnih podataka korištene su slijedeće tehnike proučavanja:

 - relevantni dokumenti dviju partnerskih strukovnih škola (kurikulum škole, nastavni programi, rezultati dosada provedenih projekata poput CARDS 2003 / Leonardo da Vinci Mobilnost 2009 Elektrotehničke škole i sl.)
- postojeće nacionalne strategije razvoja strukovnog školstva 2008 – 2013
- različiti modeli fleksibilnog učenja u zemljama članicama EU
- odnosi strukovnih škola sa socijalnim partnerima (zaposlenici i sindikati)
- razgovor sa ključnim dionicima na nacionalnoj razini (učenici, zaposlenici u partnerskim školama, predstavnici iz Agencije za strukovno obrazovanje, socijalni partneri, lokalna uprava, akademska / istraživačka zajednica, eksperti za područje strukovnog obrazovanja)

 

 

 

  

  


Elektrotehnička škola