2010-11-25 16:16:00

Aktivnost u okviru IPA projekta

U sklopu IPA projekta „Fleksibilnim učenjem i inoviranjem kurikuluma prema tržištu rada“ je u subotu 23.10.2010. održana radionica pod nazivom: „Kurikularno planiranje i izvođenje odgojno-obrazovnog rada u suvremenoj strukovnoj školi“. Radionicu je pripremila i vodila Maja Jukić, dipl. ing.el.

Osnovi cilj projekta partnerskih škola je unaprijediti razinu inovacija i kapaciteta strukovnih nastavnika na temelju modela „fleksibilnog učenja“. Isti model, osim daljnjeg inoviranja školskog kurikuluma i uvođenja međunarodno priznatih certifikata, uključuje i pružanje sveobuhvatnije potpore učenicima u skladu s njihovim individualnim sposobnostima i sklonostima s jedne, te potrebama hrvatskog / europskog tržišta rada s druge strane.

Ciljevi predavanja i radionice bili su:

- Osvijestiti potrebu za suvremenom strukovnom školom i potrebnim promjenama u strukovnom školstvu
- Osvijestiti ulogu i izazove za nastavnika u strukovnoj školi
- Upoznati se s kurikularnim planiranjem
- Stvoriti prijedloge za prve korake ka suvremenoj strukovnoj školi

 

Sudionici radionice bili su profesori iz Elektrotehničke škole Zagreb i Elektrostrojarske škole Varaždin, a lokacija na kojoj se radionica odvijala bila je na pola puta između partnerskih škola, tj. u Hrašćini.

 

 

 

  


Elektrotehnička škola