2010-11-11 10:09:00

Kontakt seminar u Austriji

U periodu od 3.11. do 6.11.2010. je u Beču održan Comenius kontakt seminar pod nazivom "Fit for Europe. Bringing new technologies to the classroom."

Imao sam priliku sudjelovati na tom seminaru koji je bio organiziran u Beču, a tematski je posvećen suradnji škola uporabom novih IKT tehnologija. Okupilo se 108 sudionika iz 23 zemlje (Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Irska, Italija, Malta, Nizozemska, Njemačka, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Turska). Iz Hrvatske su bili profesori škola iz Čakovca, Karlovca, Šibenika, Varaždina i Zagreba.

 Satnica seminara je bila dobro izbalansirana, te smo svaki dan imali nekoliko plenarnih izlaganja, prezentacija i primjera dobre prakse, a to se kombiniralo sa radionicama u kojima je bio manji broj sudionika.

 Prva večer seminara protekla je u ležernoj atmosferi jer su predstavnici svake zemlje uredili panel sa nacionalnim obilježjima i promidžbenim materijalima svoje škole, grada i države, te ponudili hranu i napitke specifične za područje iz kojeg dolaze. Obišao sam ostale stolove i popričao sa kolegicama i kolegama. Nakon tih uvodnih razgovora, moguće je detektirati predstavnike škola sa kojima postoji mogućnost buduće suradnje na projektima koji su im obostrano zanimljivi.

 Jedan od ciljeva seminara bio je pokretanje eTwinning projekta za koji su potrebne minimalno dvije partnerske škole. Tijekom seminara smo se u nekoliko navrata dijelili u manje skupine kako bi razgovarali sa što više sudionika i pokušali naći „dream team“ za svoj budući školski projekt.

 U kojem projektu će naša škola sudjelovati? Kako se seminar održao u Beču, jako mi se dopala zamisao kolegice iz Slovenije da projekt ima veze sa glazbom. Naziv projekta u kojem ću sudjelovati je „Searching for Sound“, a ideja projekta je da učenici pokušaju naći vezu između glazbe i matematike, fizike, kemije, informatike. Dob učenika koji sudjeluju u ovom projektu je u rasponu od 12 do 19 godina, a u projektu će sudjelovati partnerske škole iz slijedećih zemalja: Cipar, Italija, Slovenija, Španjolska, Poljska, Portugal i Rumunjska. Projekt je već prijavljen i odobren od Nacionalnih Agencija, a sada su u tijeku aktivnosti popunjavanja profila  škola koje sudjeluju u projektu, te anketiranje zainteresiranih učenika. Učenici i kolege koji imaju ideje vezano uz spomenutu temu mogu se uključiti u projekt.

Ukoliko netko od kolega ima ideju o mogućoj suradnji sa drugim školama na nekom drugom području, mogu pomoći u pokretanju projekta. Korist je višestruka, jer profesori imaju priliku razmijeniti znanja i iskustva sa kolegama iz EU, a učenici se pripremaju kroz projektni način rada i komunikaciju sa učenicima iz drugih zemalja za buduće tržište rada.

Program aktivnosti koje su se realizirale tijekom seminara dostupan je u priloženoj datoteci.

 

    

 

 


Elektrotehnička škola