2022-05-26 20:42:36

Dopunski rad za maturante

Raspored dopunskog rada:

Dopunski rad 1/2022. – četvrti razredi

 

4.a

Predmet

Termin dopunskog rada

Sati dnevno

Matematika

utorak, 31. 5. 2022. u 17:30 sati

srijeda, 1. 6. 2022. u 14:50 sati

četvrtak, 2. 6. 2022. u 16.40 sati

petak, 3. 6. 2022. u 16.40 sati

3h

3h

2h

2h

Fizika

petak, 27. 5. 2022. u 14.00 sati

utorak, 31. 5. 2022. u 10:40 sati

srijeda, 1. 6. 2022. u 11:30 sati

petak, 3. 6. 2022. u 14.50 sati

3h

3h

2h

2h

 

 

4.b

Predmet

Termin dopunskog rada

Sati dnevno

Hrvatski jezik

petak, 27. 5. 2022. u 12.20 sati

utorak, 31. 5. 2022. u 15:50 sati

srijeda, 1. 6. 2022. u 8:50 sati

petak, 3. 6. 2022. u 9.40 sati

2h

2h

3h

3h

Matematika

utorak, 31. 5. 2022. u 17:30 sati

srijeda, 1. 6. 2022. u 14:50 sati

četvrtak, 2. 6. 2022. u 16.40 sati

petak, 3. 6. 2022. u 16.40 sati

3h

3h

2h

2h

Fizika

petak, 27. 5. 2022. u 14.00 sati

utorak, 31. 5. 2022. u 10:40 sati

srijeda, 1. 6. 2022. u 11:30 sati

petak, 3. 6. 2022. u 14.50 sati

3h

3h

2h

2h

 

4.c

Predmet

Termin dopunskog rada

Sati dnevno

Fizika

petak, 27. 5. 2022. u 14.00 sati

utorak, 31. 5. 2022. u 10:40 sati

srijeda, 1. 6. 2022. u 11:30 sati

petak, 3. 6. 2022. u 14.50 sati

3h

3h

2h

2h

 

 

 

4.f

Predmet

Termin dopunskog rada

Sati dnevno

Hrvatski jezik

petak, 27. 5. 2022. u 12.20 sati

utorak, 31. 5. 2022. u 15:50 sati

srijeda, 1. 6. 2022. u 8:50 sati

petak, 3. 6. 2022. u 9.40 sati

2h

2h

3h

3h

Matematika

utorak, 31. 5. 2022. u 17:30 sati

srijeda, 1. 6. 2022. u 14:50 sati

četvrtak, 2. 6. 2022. u 16.40 sati

petak, 3. 6. 2022. u 16.40 sati

3h

3h

2h

2h

Fizika

petak, 27. 5. 2022. u 14.00 sati

utorak, 31. 5. 2022. u 10:40 sati

srijeda, 1. 6. 2022. u 11:30 sati

petak, 3. 6. 2022. u 14.50 sati

3h

3h

2h

2h

 

 

 

 

 

4.g

Predmet

Termin dopunskog rada

Sati dnevno

Hrvatski jezik

petak, 27. 5. 2022. u 12.20 sati

utorak, 31. 5. 2022. u 15:50 sati

srijeda, 1. 6. 2022. u 8:50 sati

petak, 3. 6. 2022. u 9.40 sati

2h

2h

3h

3h

Matematika

utorak, 31. 5. 2022. u 13:10 sati

srijeda, 1. 6. 2022. u 13:10 sati

četvrtak, 2. 6. 2022. u 15.50 sati

petak, 3. 6. 2022. u 15.50 sati

3h

2h

3h

2h

Fizika

petak, 27. 5. 2022. u 14.00 sati

utorak, 31. 5. 2022. u 10:40 sati

srijeda, 1. 6. 2022. u 11:30 sati

petak, 3. 6. 2022. u 14.50 sati

3h

3h

2h

2h

 

 


Elektrotehnička škola