2021-10-14 16:40:26

Vremenik provođenja ispita državne mature za šk. god. 2021./2022.

Termini ispita državne mature su....

Vrijeme izvršenja

Aktivnost

Izvršitelj

Do 30. 10. 2021.

Održati roditeljske sastanke i satove RZ: informirati o rokovima i načinu polaganja ispita državne mature

 

Koordinator, zamjenik,

razrednici

Prema Vremeniku NCVVO-a

Prijave učenika za polaganje ispita DM

 

Prema Vremeniku NCVVO-a

Zadnji dan prijave učenika za polaganje ispita u ljetnom ispitnom roku

 

Do 10. 2. 2022.

Upoznati učenike s postupkom polaganja ispita, te pravima i dužnostima (Pravilnik o polaganju ispita...)

Koordinator i zamjenik, razrednik

Do 26. 5. 2022.

Utvrđivanje popisa učenika koji su ispunili uvjete za polaganje ispita -  koji su s uspjehom završili 4. razred; dostavlja se NCVVO

Školsko ispitno povjerenstvo

 Razrednici

 

Ljetni rok ispita:

 

Prema Vremeniku NCVVO-a

 

Školsko ispitno povjerenstvo

Ispitna povjerenstva (dežurni profesori)

Prema Vremeniku NCVVO-a

Objava rezultata na portalu Postani student

NCVVO

 

Prema Vremeniku NCVVO-a

Rok za prigovore

NCVVO

 

Prema Vremeniku NCVVO-a

Objava konačnih rezultata

 

Prema Vremeniku NCVVO-a

Podjela potvrda o položenim ispitima DM

 

Prema Vremeniku NCVVO-a

Prijava učenika za jesenski rok – prema Pravilniku

 

 Jesenski rok ispita

Prema Vremeniku NCVVO-a

 

 

 

Školsko ispitno povjerenstvo

Ispitna povjerenstva (dežurni profesori

Prema Vremeniku NCVVO-a

Objava rezultata

 

Prema Vremeniku NCVVO-a

Rok za prigovore

 

Prema Vremeniku NCVVO-a

Konačna objava rezultata

 

Prema Vremeniku NCVVO-a

Podjela svjedodžbi o položenim ispitima državne mature

 


Elektrotehnička škola