2021-10-14 16:34:10

Vremenik izradbe i obrane završnog rada u šk. god. 2021./2022.

Maturanti trebaju realizirati slijedeće aktivnosti...

Vrijeme izvršenja

Aktivnost

Izvršitelj

30. 9. 2021.

Objava Vremenika

Ravnatelj

Voditelj vijeća elektrotehnike

pedagog

Do 5. 10. 2021.

Imenovanje mentora po razredima

 

 

Do 8. 10. 2021.

Sastanak stručnog vijeća elektrotehnike:

- upoznavanje s odredbama Pravilnika o izradbi i obrani završnog rada

- dogovor za definiranje tema za završne radove

- informiranje o Vremeniku izradbe i obrane završnog rada

Ravnatelj

Voditelj vijeća elektrotehnike

pedagog

Do 15. 10. 2021.

Mentori daju prijedlog tema

Voditelj vijeća elektrotehnike

Do 15. 10. 2021.

 

Do 22. 10. 2021.

Upoznavanje učenika s odredbama Pravilnika o izradbi i obrani završnog rada i Vremenikom

 

Usvajanje tema završnog rada

 

Razrednici

 

Ravnatelj

(prijedlozi profesora struke)

od 25. 10. do 29. 10. 2021.

Informiranje učenika po razredima o temama i načinu izradbe završnog rada

Mentori

do  30. 10. 2021.

Učenici biraju teme za završni rad (popis kandidata s nazivom teme i mentor)

Razrednici

Od 4. 11. 2021.

VRIJEME KONZULTACIJA: Mentor definira termine i s planom izradbe upoznaje učenike i razrednika te vodi evidenciju o tome

Mentori

do 30. 11. 2021.

Imenovanje Povjerenstava za obranu završnog rada

Ravnatelj

Voditelj vijeća elektrotehnike

do 1. 4. 2022.

Učenici prijavljuju obranu završnog rada (obrazac)

Administrator za učenička pitanja

do 25. 5. 2022.

Učenici predaju pisani dio izradbe („elaborat”)

Administrator za učenička pitanja

Do 31. 5. 2022.

Rok za prijedlog ocjene izradbe učeničkog rada

Mentor

3. 6. 2022.

Utvrđivanje popisa učenika za obranu završnog rada

Utvrđivanje rasporeda učenika po skupinama i ispitnim prostorijama;

objavljivanje rasporeda učenika

Prosudbeni odbor

Razrednici

Od 6.  do 9. 6. 2022.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Povjerenstva za obranu

9. 6. 2022.

Sastanak školskog Prosudbenog odbora:

- izvješća predsjednika povjerenstava za obranu završnog rada

- prijedlozi za nagrade učenicima

- utvrđivanje datuma jesenskog roka za obranu završnog rada (prijava do 10. 7.; obrana od 26. do 31. 8.)

Ravnatelj

Prosudbeni odbor

Do 8. 7. 2022.

ZAVRŠNA SVEČANOST za maturante:

- podjela pohvala i nagrada učenicima

- podjela dokumenata (svjedodžbi)

Ravnatelj

Razrednici


Elektrotehnička škola