2021-09-29 10:44:48

Javni poziv 01/2021.

U priloženim dokumentima nalazi se poziv agencijama za izvođenje trodnevne izvanučioničke nastave i program putovanja u Istru ...

Rok dostave ponuda je 04.10.2021. do 15,00 sati na službeni e-mail Elektrotehničke škole skola@ss-elektrotehnicka-zg.skole.hr s naznakom predmeta "Javni poziv 01/2021".


Elektrotehnička škola