2021-06-09 22:44:00

INOVA MLADI 2021 - Pripreme

INOVA MLADI ove godine se trebala održati 09. svibnja 2021. no radi epidemiološke situacije gotovo jednoglasnim izborom odabran je novi datum, i to 29. svibnja 2021. Podjela odličja će biti u utorak 08. lipnja 2021. Treba reći kako je rok za prijavu ovogodišnjih inovativnih radova produljen do 19. svibnja 2021.

S obzirom da se radi o inovativnim radovima koje učenici rade djelomično tijekom nastavnoga procesa, a djelomično u sklopu izvannastavnih aktivnosti te kod kuće, nužna je primjena inovativnih tehnologija. Učenici svoje projekte temelje većinom na mikroupravljačima ARDUINO UNO i ARDUINO MKR1000 te na 3D print tehnologiji. Neki od učenika koji će ove godine sudjelovati na INOVI su i maturanti koji će predstavljati svoje završne radove.

Kako naša škola nije bila u mogućnosti, u ovo vrijeme, koristiti 3D printer PRUSA MK3 koji je dobila u sudjelovanju na projektu Junior Engineer Academy, pomogla nam je 3D Tvornica iz Zagreba. Nastavnik Danijel Eskeričić je dogovorenom suradnjom s 3D Tvornicom iz Zagreba dogovorio pomoć oko usluga 3D printa kako bi učenici i ove godine svoje vrijedne inovativne radove smjestili u kutijice printane 3D printerom.

Učenici su, u suradnji sa svojim mentorima, za prijavu na INOVU dužni popuniti obrazac u kojemu, između ostaloga, navode naziv i opis svoje inovacije.

Nadamo se kako će se izložba radova s međunarodnim sudjelovanjem ipak održati 29. svibnja 2021. godine, usprkos teškoj epidemiološkoj situaciji i svim nedaćama koje su zadesile i pogađaju grad Zagreb. INOVA MLADI održat će se u Narodnom Sveučilištu Dubrava - Kulturnom centru, a broji svoje 21. izdanje. Na fotografijama koje su dostupne u fotogaleriji mogu se vidjeti neki radove koje smo pripremali i kutijice koje smo dobili suradnjom.

U nadi da će i ove godine učenici naše škole, za predstavljene i prezentirane radove, od ocjenjivačke komisije dobiti neke od medalja i priznanja.


Elektrotehnička škola