2020-10-15 15:22:53

Radionica "Izrada scenarija sa Arduino MKR1000"

U sklopu Europe Code Week - Europski tjedan programiranja, nastavnik Mario Tretinjak održat će 19. 10. 2020. u 3.D razredu radionicu u sklopu nastavnog predmeta Mikroupravljači.

Naziv radionice: " Izrada scenarija sa Arduino MKR1000".

EUROPSKI TJEDAN PROGRAMIRANJA

Europski tjedan programiranja društvena je inicijativa koja promiče računalno razmišljanje, suradnju i kreativnost. Cilj joj je na zabavan i kreativan način svima približiti programiranje i digitalnu pismenost.


Elektrotehnička škola