2022-03-07 12:00:00

Raspored individualnih informacija za roditelje u školskoj godini 2021./2022.

TERMINI INFORMACIJA ZA RODITELJE 2021./2022. (svi nastavnici)

Zbog epidemioloških mjera preporuka je održati informacije online ili po dogovoru u Školi uz držanje epidemioloških preporuka. U nastavku se nalaze email adrese nastavnika.

U privitku se nalaze trenutni termini informacija!

NASTAVNIK

        E-MAIL
  Ajman Filipčić  Sanja - pedagoginja  pedagoginja.sanja.ets@gmail.com
  Žarković Domijan  Zdravka - psihologinja  zdravka.zarkovic-domijan@skole.hr 
  Škrlec Marija - knjižničarka  skrlec.marija@skole.hr

Banožić

Ivan

  ivan.banozic4@skole.hr

Bednjanec

Andrea

 andrea.bednjanec@gmail.com
        Bednjanec       Doroteja  doroteja.bednjanec@gmail.com

Bićanić

Josip

 josip.bicanic4@gmail.com

Bogut

Romana

 romanabogut@gmail.com

Božurić

Mario

 mario.bozuric@gmail.com

Bubić

Radojka

 rbubic@gmail.com

Budimir

Ivan

 ibudimir@irb.hr

Čakara

Mirjana

 mima.cakara@gmail.com

Čović

Maja

maja.markovic.covic@gmail.com

Ćurić

Divna

 divnacuric5@gmail.com

Dujmović-Sobotka

Jadranka

 jdujmovic.sobotka@gmail.com

Eskeričić

Danijel

 danijel.eskericic@gmail.com

Filipović-Tretinjak

Martina

  martinafilipovic.tretinjak@gmail.com

Franić

David

 matematika2020@net.hr

Gregorović

Moreno

 moreno.gregorovic1404@gmail.com
 Gregurić  Borna  borna.greguric2@skole.hr

Habazin

Dubravka

 dhabazin@net.hr

Horvat

Ivan

 horvativan58@gmail.com

Huzanić

Dragica

 huzanicdragica@gmail.com

Ivasić

Josip

 ijosip@yahoo.com

Ivković

Zdravko

 zdravko.ivkovic@skole.hr

Jakelić

Ana

 ana.jakelic@skole.hr

Jančić

Dario  dariojancic@gmail.com

Jurčević

Mate

 mate.jurcevic1@skole.hr

Katavić

Marijana

 marijana.katavic1@gmail.com

Kaurin

Josip

 kaurin.josip@gmail.com

Keler

 Krešimir  kresimir.keler@gmail.com

Knežević

Ankica

 ankica.knezevic1@gmail.com
 Križan  Mario  krizan.mario@gmail.com

Kuhar

Biljana

 biljana.kuhar@skole.hr 
  Kunštek  Zlatko  zlatkokunstek@yahoo.com

Laković

Dušan

 dusan.lakovic@skole.hr

Lavička

Ranka

 ranka.lavicka@gmail.com

Lozar

Julijana

 juli.lozar@gmail.com
 Lukić  Vesna  vesna.lukic1@skole.hr

Mitrović

Ljubomir

 ljuboo@gmail.com

Mitrović

Sanja

 mitsanja@gmail.com
Mužek  Matea  matea.biocic@gmail.com
Nikić Snježana  snjezananikic.l@gmail.com

Novosel

Helena

 helena.75.n@gmail.com

Osrečki

Miroslav

 miroslav.osrecki@gmail.com

Pervan

Mile

 mile.pervan@gmail.com

Pervan

Zora

 zora.pervan@skole.hr

Popić

Slavena

 prof.slavena.popic@gmail.com

Prebeg-Bukovčan

Marija

 marijaprebegb@gmail.com

Prevendar

Ljiljana

 ljprevendar@gmail.com

Purković

Kristina

 kristina.bogetic@skole.hr

Rac

Slavica

 slavica.rac@gmail.com

Sivec

Tea

 tea.sivec@gmail.com

Stojanović Šesto

Jelena

 jelena.stojanovic1@skole.hr
    Stojisavljević        Ljubo   prof.ljubo@gmail.com

Šamoci

Slavica

 slavica.samoci@gmail.com

Šmid

Zdenko

 zdenko.smid@gmail.com
Šore  Ivana  ivanasore@hotmail.com

Špelić

Marko

 markospelic60@gmail.com

Šutalo Barić

Ana

 anasutalobaric@gmail.com

Tatar

Saša

 sastatar@gmail.com

Telebar Erceg

Sanja

 sanja.telebar@gmail.com

Tešija-Abramović

Elizabeta

 elizabeta.tesija@gmail.com

Tomljenović

Dunja

 dunja.tomljenovic@gmail.com

Tretinjak

Mario

 mario.tretinjak@gmail.com

Ujević

Greta

 greta.ujevic@skole.hr

Valjak

Biserka

 biserka.valjak@gmail.com

Varga

Željko

 varg001@gmail.com

Vuković

Damir

 ridi.vukovic@gmail.com

Zelenko Paduan

Jasmina

 jzelenko@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Elektrotehnička škola