2019-10-17 16:16:00

Programiranje Arduina sa LCD zaslonom

Sutra će se u sklopu nastavnog predmeta Uvod u elektroniku održati radionica sa 2.D razredom u sklopu Codeweek-a. 

Naziv radionice je: "Programiranje Arduina sa LCD zaslonom"

 


Elektrotehnička škola